Bugtrupvej 29, 8560 Kolind, Tlf. 29 24 79 21

Velkommen til Kolind Børnehus


Kolind Børnehus er en integreret institution med plads til 30 vuggestuebørn og 90 børnehavebørn. Den nybyggede institution er opstartet i August 2017 og er en fusion af de to tidligere daginstitutioner i Kolind by, Dortheabørnehaven og Børnehuset Romlehøj. Kolind Børnehus er nabo til Kolind centralskole. Dette giver muilighed for en tryg base til børn i alderen 0-15 år.


Vi prioriterer samarbejde med skolen højt og har fokus på kvalitet i overgangen fra daginstitution til skole.


Vores børn tilbringer en stor del af dagen i institution, derfor tilbyder vi mere end blot pasning af børnene. Vi tager udgangspunkt i børnenes behov for leg og læring, udfordring og fordybelse, ro og socialt samvær.