Bugtrupvej 29, 8560 Kolind, Tlf. Børnehave: 29 24 79 21, Tlf. Vuggestue 23 47 47 07

Velkommen til Kolind Børnehus


Kolind Børnehus er en integreret institution med plads til 30 vuggestuebørn og 90 børnehavebørn. Den nybyggede institution er opstartet i August 2017 og er en fusion af de to tidligere daginstitutioner i Kolind by, Dortheabørnehaven og Børnehuset Romlehøj. Kolind Børnehus er nabo til Kolind centralskole. Dette giver muilighed for en tryg base til børn i alderen 0-6 år.


Vi prioriterer samarbejde med skolen højt og har fokus på kvalitet i overgangen fra daginstitution til skole.


Vores børn tilbringer en stor del af dagen i institution, derfor tilbyder vi mere end blot pasning af børnene. Vi tager udgangspunkt i børnenes behov for leg og læring, udfordring og fordybelse, ro og socialt samvær.